Tävlingsbestämmelser 2019 | Dalecarlia Cup | Sveriges gladaste fotbollsturnering
Svenska   English
Information Tävlingsbestämmelser 2019 Tävlingsbestämmelser 2019

Turneringen spelas från torsdag morgon kl 08:00 den 27:e juni och avslutas på eftermiddagen på söndagen.

 

FIFA´s spelregler och Svenska fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser 2019 gäller där inget annat anges.

Klasser

Klass Ålder Matchtid Bollstorlek
P16 Pojkar födda 1/1 2003 o senare 2 x 30 min 5
P15 Pojkar födda 1/1 2004 o senare 2 x 30 min 5
P14* Pojkar födda 1/1 2005 o senare 2 x 25 min 5
P13* Pojkar födda 1/1 2006 o senare 2 x 25 min 4
P12 ** Pojkar födda 1/1 2007 o senare 2 x 20 min 4
P11 ** Pojkar födda 1/1 2008 o senare 2 x 15 min 4
P10 ** Pojkar födda 1/1 2009 o senare 2 x 15 min 4
P 9 *** Pojkar födda 1/1 2010 o senare 2 x 15 min 3
P 8 *** Pojkar födda 1/1 2011 o senare 2 x 15 min 3
 
F16 Flickor födda 1/1 2003 o senare 2 x 30 min 5
F15 Flickor födda 1/1 2004 o senare 2 x 30 min 5
F14* Flickor födda 1/1 2005 o senare 2 x 25 min 5
F13* Flickor födda 1/1 2006 o senare 2 x 25 min 4
F12 ** Flickor födda 1/1 2007 o senare 2 x 20 min 4
F11 ** Flickor födda 1/1 2008 o senare 2 x 15 min 4
F10 ** Flickor födda 1/1 2009 o senare 2 x 15 min 4
F 9 *** Flickor födda 1/1 2010 o senare 2 x 15 min 3
F 8 *** Flickor födda 1/1 2011 o senare 2 x 15 min 3
 ParaTrophy **  Flickor & Pojkar  2 x 10 min  4

 

* = 9 mot 9

**= 7 mot 7

***= 5 mot 5

 

OBS! I klasserna P12, P11, P10, P9, P8, F12, F11, F10, F9 & F8 får ej resultat räknas enligt Svenska Fotbollförbundets reglemente, därmed inget slutspel i dessa klasser.

Fritt antal deltagare i alla klasser.

 

Spelform

Gruppspel

Seger ger 3 poäng, oavgjort ger 1 poäng, förlust ger 0 poäng. Matcherna spelas i enkelserie där alla lag går vidare till slutspel eller får spela placeringsmatch/-er. Dessa lag utses genom att räkna medeltal i form av –poäng, -målskillnad, -flest gjorda mål i förhållande till antal spelade matcher. Om flera lag har samma poängsumma efter genomfört gruppspel avgörs ordningsföljden.

1) Målskillnad

2) Flest antal gjorda mål

3) Resultat av inbördes möte mellan berörda lag

4) Straffsparkstävling enl seriemetoden mellan berörda lag

Tid och plats för eventuell straffsparkstävling avgörs efter överenskommelse mellan berörda lag och tävlingsjuryn.

 

Slutspel

Spelas enligt cupmetoden där varje match måste ha en segrare. Vid oavgjort resultat vidtar straffsparkar enligt FIFA:s bestämmelser. (Undantag : se nedan). Endast i finalmatchen tillämpas först en förlängning om 2 x 5 min. I slutspel spelas även match om tredje pris.

Undantag från FIFA:s bestämmelser vid straffsparkstävling:

Samtliga spelare som finns med på matchrapporten anses ha deltagit i matchen och får därmed vara med i ev straffsparkstävling – även om spelaren inte fanns på planen vid slutsignalen. Vid oavgjort resultat efter de 5 första straffarna, är det tillåtet för en skytt att fr o m straff nr 6 slå sin andra straff. Vid oavgjort resultat efter de 10 första straffarna, är det tillåtet för en skytt att slå sin tredje straff osv. Straffsparkarna slås på en avgränsad straffsparksyta på Sportfältet, alltså ej på den plan som matchen spelades. Endast i finalmatcherna slås straffarna på den plan där matchen spelades.

 

Priser

I tävlingsklasserna P13, P14, P15, P16, F13, F14, F15 samt F16 delas pokal ut till de lag som kommer 1:a, och det lag som vinner B-slutspelet. 2:a och 3:e plats i dessa klasser erhåller medaljer (A-slutspel).

Resterande klasser erhåller diplom.

 

Spelplaner & matchprogram

Samtliga matcher spelas på Sportfältets gräs- och/eller konstgräsplaner alternativt på Siljansvallen i Leksand. Vid otjänlig väderlek kan andra planer inom kommunen anlitas. Preliminärt spelprogram informeras 1 – 2 veckor innan cup – detta publiceras på hemsidan. Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar i utdelat spelprogram.

 

Deltagarförteckning

Deltagarförteckning skall skickas in via lagets egna anmälningssida. Eventuella ändringar skall senast ske innan incheckning.  Samtliga deltagare måste på anmodan av tävlingsjuryn kunna identifiera sig med giltig ID-handling. Komplettering av deltagarförteckningen får EJ göras under turneringen. Endast vid mycket särskilda fall kan sådan fråga tas upp till behandling av tävlingsjuryn. Lag som ertappas med icke kvalificerad spelare kan uteslutas ur turneringen. Samtliga deltagare måste vara försäkrade av föreningen.

 

OBS – Spelarregistrering via lagets anmälningssida är en förutsättning för att ha möjlighet att checka in på turneringen och därmed spela matcher. Har inte detta skett innan cupstart kommer berört lag inte få delta i cupen.

 

Representationsbestämmelser

Spelare i klass P16, P15, F16 och F15 får endast representera den förening för vilken man är licensierad. Om förening deltar med flera lag i samma åldersklass får spelare endast delta i ett av dessa lag. Spelare äger dock rätt att representera sin förening i mer än en klass under förutsättning att åldersvillkoren uppfylls. Yngre spelare får således spela i äldre klass förutsatt att spelaren finns på deltagarförteckningen i sin huvudklass (se även Vid match nedan).  Sammanslagna lag (dvs från flera föreningar) är tillåtna endast under förutsättning att det sammanslagna laget deltar i seriespel i sitt hemmadistrikt. Inga sammanslagningar enbart för Dalecarlia cup är tillåtna.

Flickor får spela i pojkklass under förutsättning att åldersvillkoren uppfylls. Pojkar får dock inte delta i flickklass.

 

 

Överåriga

Maximalt fem (5) st överåriga d v s ett år äldre spelare får delta i varje lag under turneringen. Av de fem överåriga får maximalt två (2) st spelare användas per match. Överårig spelare skall under match bära armbindel som Dalecarlia Cup utdelar till lagen i samband med incheckningen.

 

Vid match

Matchrapport

Er deltagarförteckning som är registrerad på ert lags anmälningssida kommer att vara er laguppställning under cupen. Viktigt är att registrera med spelarnas tröjnummer och namn liksom ledarnas namn och funktion skall vara innan cupstart. Varje lag skall infinna sig vid sin spelplan senast 10 min före utsatt matchtid. Varje lag är ansvarigt för sina supporters uppträdande.

 

Plats för ledare och avbytare.

Inom markerat område runt lagbänkarna får endast finnas spelare och ledare namngivna på matchrapporten. Övriga (föräldrar, supporters etc) skall vara tydligt åtskilda från lagbänkarna. Båda lagens bänkar skall finnas på samma sida av planen.

 

Utrustning

Vid alltför stora likheter i dräktfärger skall bortalaget växla dräkt. Vid behov finns västar att låna i sekretariatet.

 

Efter match

Ledare skall omedelbart efter slutsignal i varje match kontakta domaren för att signera domarens matchkort – och på så sätt bekräfta matchens händelser. Det är ett ömsesidigt ansvar för domaren samt respektive lagledare att detta hanteras på ett korrekt och sportsligt sätt.

 

Walk-over

Lag som uteblir från match utan giltig orsak förlorar matchen med 3 – 0. Lag som uteblir från två matcher utesluts ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock om särskilda skäl föreligger utesluta lag redan efter första wo.

 

Varningar/Utvisningar

Ackumulerade varningar tillämpas ej. Alla utvisningar oavsett anledning innebär automatisk avstängning i nästkommande match i samma åldersklass. Vid grov förseelse får berörd person ej delta i någon match under cupen förrän beslut från tävlingsjuryn har trätt i kraft. Detta gäller även avvisad ledare.
Grov förseelse kan efter tävlingsjuryns beslut ge ytterligare påföljd. Vid grov förseelse i turneringen kan förseelsen även anmälas till lagets hemma- distrikt eller nationsförbund. Det åligger berörd ledare att se till att icke spelberättigad spelare inte heller deltar i match.

 

Matchfunktionärer

Domare och assisterande domare utses av Dalarnas Fotbollsdomarklubb. Domarklubben utser assisterande domare från slutspelsstadiet i alla A-slutspel och samtliga matcher i klasserna P15 P16 F15 F15. I fall där det inte finns uttagna assisterande domare är det lagens skyldighet att utse var sin linjeman som endast indikerar när bollen passerar linjen.
I klasser som spelar 7-7 eller 5-5 kan tvådomarsystem tillämpas.

 

Avbruten match

Vid händelser med fara för deltagarnas säkerhet (t ex allvarligt åskväder) avgör tävlingsjuryn om/när matcher måste avbrytas. Sådant beslut meddelas via högtalare. I andra exceptionella fall avgör domaren. Så snart omständigheterna (t ex  vädret) tillåter skall match återupptas. Om match inte kan återupptas avgör tävlingsjuryn utfallet. Om finalmatch inte kan påbörjas koras två segrare.

 

Force Majeur

Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilken arrangören ej råder inträffar, såsom exempelvis oväder eller olycka, och arrangemanget p g a detta måste ställas in alternativt avbrytas, kommer inte erlagda anmälnings- eller deltagaravgifter att återbetalas.

 

Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av tre ledamöter och utses av tävlingsledningen. Tävlingsjuryn behandlar protest-, dispens- och bestraffningsärenden. Tävlingsjuryn sammanträder 2 ggr/dag kl 12.00 och 18.00. Tävlingsjuryn har också rätt att utesluta lag, spelare och domare som ej följer tävlingsbestämmelser eller ordningsföreskrifter. Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas. Se vidare under Protester.

 

Tävlingsledning

IK Brages styrelse utser tävlingsledningen. Detta kommer att delges föreningarna i god tid före cupstart.

 

Protester

Protester skall lämnas in till tävlingsledningen vid sekretariatet av ledare för det berörda laget senast 30 min efter avslutad match. Avgift för protest är 500kr och återbetalas vid bifall.

 

Fair Play

Ett Fairplay-pris kommer att utdelas till ett lag i varje klass i samarbete med projektet ”Puck eller boll – domaren spelar roll”.
Dalecarlia Cup har antagit ett dokument, ”Tillsammans är vi Dalecarlia Cup”, som du kan finna på hemsidan.

Senast ändrat: 2014-11-14   Skrivet av:
häng med DC
DC på Twitter
Dala Demokraten SSAB Dalarnas tidningar Borlänge energi
www.dalecarliacup.se är Dalecarlia Cups officiella hemsida. All kopiering är förbjuden enligt lag.
Copyright © 2019 IK Brage.