Nedan hittar ni information om deltagaravgifter och lagavgifter för turneringen 2021.


Samtliga lag som anmäler sig till Dalecarlia Cup betalar minst två olika avgifter.


1. Anmälningsavgift 
2. Lagavgift som baseras på vilket boendealternativ ni valt.
3. Deltagaravgift och betalas per deltagare.
Denna avgift betalas endast av lag som valt
"Boende på skola". 

1. Anmälningsavgift: 1000 SEK (betalas i samband med anmälan)

Gäller samtliga lag och detta binder er anmälan till turneringen. Avgiften betalas för att er anmälan ska bearbetas och kunna godkännas av oss. 

Anmälningen kommer ej att behandlas innan anmälningsavgiften är betald. 

Dock garanterar inte inbetalningen en plats i turneringen eftersom det existerar begränsat antal platser i de olika klasserna. Bekräftelse av inbetalning kan ta upp till 5 arbetsdagar. 
Ingen återbetalning av avgiften sker vid utdragning av lag ur turneringen efter godkännande. 

(Undantag) Om laget i fråga erhåller sitt andra alternativ på spelort och inte vill delta i turneringen betalas anmälningsavgiften åter.

2. Lagavgift: (betalas senast 31 mars)

Lagavgift Boende lag – Boende skola (F/P 8-17 år): 600 SEK
Lagavgift Lokala lag (F/P 10-17 år): 3000 SEK
Lagavgift Lokala lag (F/P 8-9 år): 1000 SEK
Lagavgift Eget Boende/ hotell: 3000 SEK


Om lag drar sig ur turneringen efter den 8:e juni kommer ingen avgift att återbetalas.

3. Deltagaravgift - Boende på skola  (Betalas senast 27 maj)

Deltagaravgift betalas av spelare, ledare samt eventuella andra medföljande personer (max 4 st vuxna per lag) som valt "boende på skola".

1400 SEK/person (F/P 8-9 år)
1500 SEK/person (F/P 10-17 år)

Avgiften täcker in:

  • Mat 12 måltider
  • Boende 4 nätter 
  • Administration samt övriga tävlings- och domarkostnader.


- dock ej transport mellan placerat boende och spelplats.

Sista datum för att registrera antalet deltagare per lag är 28:e maj.

Vid inträffande av sjukdom ska intyg av läkare uppvisas för att erhålla återbetalning av deltagaravgift.

Betalningspolicy

Dalecarlia Cup kommer att återbetala 100% av samtliga avgifter: Anmälnings-, deltagar- samt lagavgift om turneringen inte kan genomföras på grund av restriktioner orsakat av coronapandemin.

Dalecarlia Cup är däremot inte ansvarig för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Dalecarlia Cups kontroll under pågående turnering, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd utöver Coronapandemin, strejk eller andra force majeure-händelser.

Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan och med kort

Samtliga övriga betalningar: lagavgift samt deltagaravgift betalas in på:
Dalecarlia Cups BG: 881-9146


Bankbetalning från utlandet görs till:
Bank: Swedbank, Stockholm, Sweden
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE52 8000 0816 6192 3711 7081 (Betalning i SEK)

OBS! Märk betalningen med ert anmälningsnummer. Betalningen ska göras LAGVIS, inte individuellt.

Ingen fakturering sker från Dalecarlia Cup.