Vi erbjuder 20st lag möjligheten att ordna boende i egen regi. 


Se avsnittet deltagaravgifter för mer information.