Domararvoden för 2022 års turnering förhandlas och presenteras när den förhandlingen är klar.

Domararvoden 2021:

P17 F17
HD 320 kr AD 180 kr

P16 F16 P15 F15
HD 260 kr AD 165 kr

P14 F14 P13 F13
HD 150 kr AD 75 kr 

P12 F12
Ensam HD 130 kr
Tvådomare 85 kr

Resterande 7 mot 7 och 5 mot 5
90 kr