Dalecarlia Cup är mer än bara fotboll!

Invigning

Invigningen av Dalecarlia Cup 2024 kommer att presenteras närmare turneringens start

Dalecarlia Cup Forum

År 2019 startades  Dalecarlia Cup: Forum  med syftet att sprida kunskap kring fotbollens olika sidor till samtliga deltagare, ledare samt lokalbefolkningen genom att ta upp relevanta ämnen kring sporten som diskuteras i Sverige och andra länder. Forumet är att prioriterad del av Dalecarlia Cup där vi vill sprida kunskap och skapa upplevelser för Borlänge stad.

Entré till forumet kommer alltid att vara kostnadsfritt.

Kringaktiviteter

Presenteras närmare turneringens start.