Invigning 2023🥳

Datum och tid:  Torsdag 29 juni klockan 20:00 

Plats: Stora scenen på Sportfältet 

Innehåll: 

-Inledningstal och bandklippning

-Revyresan 

-One nation (sång)

-Fair Play

-Kiana