Svenska   English
Information Tävlingsbestämmelser 2017 Tävlingsbestämmelser 2017

FIFA´s spelregler och Svenska fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser 2018 gäller där inget annat anges.

Klasser

Klass Ålder Matchtid Bollstorlek
P16 Pojkar födda 1/1 2002 o senare 2 x 30 min 5
P15 Pojkar födda 1/1 2003 o senare 2 x 30 min 5
P14 Pojkar födda 1/1 2004 o senare 2 x 25 min 5
P13* Pojkar födda 1/1 2005 o senare 2 x 25 min 4
P12 ** Pojkar födda 1/1 2006 o senare 2 x 20 min 4
P11 ** Pojkar födda 1/1 2007 o senare 2 x 15 min 4
P10 ** Pojkar födda 1/1 2008 o senare 2 x 15 min 4
P 9 *** Pojkar födda 1/1 2009 o senare 2 x 15 min 3
P 8 *** Pojkar födda 1/1 2010 o senare 2 x 15 min 3
 
F16 Flickor födda 1/1 2002 o senare 2 x 30 min 5
F15 Flickor födda 1/1 2003 o senare 2 x 30 min 5
F14 Flickor födda 1/1 2004 o senare 2 x 25 min 4
F13* Flickor födda 1/1 2005 o senare 2 x 25 min 4
F12 ** Flickor födda 1/1 2006 o senare 2 x 20 min 4
F11 ** Flickor födda 1/1 2007 o senare 2 x 15 min 4
F10 ** Flickor födda 1/1 2008 o senare 2 x 15 min 4
F 9 *** Flickor födda 1/1 2009 o senare 2 x 15 min 3
F 8 *** Flickor födda 1/1 2010 o senare 2 x 15 min 3
 

 

* = 9-manna & 11-manna

**= 7-manna

***= 5-manna

 

OBS! I klasserna P12,P11, P10, P9, P8, FF12, 11, F10, F9 & F8 får ej resultat räknas enligt Svenska Fotbollförbundets reglemente, därmed inget slutspel i dessa klasser.

Fritt antal deltagare i alla klasser.

 

Spelform

Gruppspel

Seger ger 3 poäng, oavgjort ger 1 poäng, förlust ger 0 poäng. Matcherna spelas i enkelserie där alla lag går vidare till slutspel eller får spela placeringsmatch/-er. Dessa lag utses genom att räkna medeltal i form av –poäng, -målskillnad, -flest gjorda mål i förhållande till antal spelade matcher. Om flera lag har samma poängsumma efter genomfört gruppspel avgörs ordningsföljden.

1) Målskillnad

2) Flest antal gjorda mål

3) Resultat av inbördes möte mellan berörda lag

4) Straffsparkstävling enl seriemetoden mellan berörda lag

Tid och plats för eventuell straffsparkstävling avgörs efter överenskommelse mellan berörda lag och tävlingsjuryn.

 

Slutspel

Spelas enligt cupmetoden där varje match måste ha en segrare. Vid oavgjort resultat vidtar straffsparkar enligt FIFA:s bestämmelser. (Undantag : se nedan). Endast i finalmatchen tillämpas först en förlängning om 2 x 5 min. I slutspel spelas även match om tredje pris.

Undantag från FIFA:s bestämmelser vid straffsparkstävling:

Samtliga spelare som finns med på matchrapporten anses ha deltagit i matchen och får därmed vara med i ev straffsparkstävling – även om spelaren inte fanns på planen vid slutsignalen. Vid oavgjort resultat efter de 5 första straffarna, är det tillåtet för en skytt att fr o m straff nr 6 slå sin andra straff. Vid oavgjort resultat efter de 10 första straffarna, är det tillåtet för en skytt att slå sin tredje straff osv. Det är tillåtet för en ledare att under straffsparks-tävling befinna sig i mittcirkeln med sina spelare. Någon ledare måste dock finnas vid bänkarna.

 

Spelplaner & matchprogram

Samtliga matcher spelas på Sportfältets gräsplaner. Vid otjänlig väderlek kan andra planer inom kommunen anlitas. Preliminärt spelprogram informeras 1 – 2 veckor innan cup – läggs ut på hemsidan. Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar i utdelat spelprogram.

 

Deltagarförteckning

Deltagarförteckning skall skickas in via lagets egna anmälningssida. Eventuella ändringar skall senast ske i samband med incheckning.  Kopior på deltagarförteckningen tillhandahålls efter incheckning och skall användas som laguppställningsblankett vid varje match. Samtliga deltagare måste på anmodan av Tävlingsjuryn kunna identifiera sig med giltig ID-handling. Komplettering av deltagarförteckningen får EJ göras under turneringen. Endast vid mycket särskilda fall kan sådan fråga tas upp till behandling av tävlingsjuryn. Lag som ertappas med icke kvalificerad spelare kan uteslutas ur turneringen. Samtliga deltagare måste vara försäkrade av föreningen.

 

Representationsbestämmelser

Spelare i klass P16, P15, F16 och F15 får endast representera den förening för vilken man är licensierad. Om förening deltar med flera lag i samma åldersklass får spelare endast delta i ett av dessa lag. Spelare äger dock rätt att representera sin förening i mer än en klass under förutsättning att ålders- villkoren uppfylls. Yngre spelare får således spela i äldre klass förutsatt att spelaren finns på deltagareförteckningen i sin huvudklass (se även Vid match nedan).  Sammanslagna lag (dvs från flera föreningar) är tillåtna endast under förutsättning att det sammanslagna laget deltar i seriespel i sitt hemmadistrikt. Inga sammanslagningar enbart för Dalecarlia cup är tillåtna.

Flickor får spela i pojkklass under förutsättning att åldersvillkoren uppfylls. Pojkar får dock inte delta i flickklass.

 

Klasser

I klass P13 & F13 finns det möjlighet att välja 9-manna eller 11-manna. Det går även att anmäla lag i båda spelformerna. Dock gäller reglerna enligt ovan att spelare endast får representera ett lag i åldersklassen. Det betyder att det inte går att hoppa mellan 9-manna & 11-manna.  Om det är för få anmälda i någon av spelformerna skall detta informeras lagen samt att lagen skall erbjudas spel i den andra formen.

 

Överåriga

Maximalt fem (5) st överåriga d v s ett år äldre spelare får delta i varje lag under turneringen. Av de fem överåriga får maximalt två (2) st spelare användas per match. Dessa två skall tydligt markeras på matchrapport för varje match.

 

Vid match

Matchrapport

Separat matchrapport/laguppställning med spelarnas tröjnummer och namn liksom ledarnas namn och funktion skall inlämnas till sekretariatet senast 30 min före varje match. Blanketten skall vara en kopia på deltagareförteckningen – vilken tillhandahålls vid incheckningen. Eventuellt överåriga spelare skall tydligt markeras. Om spelare som anmälts i föreningens yngre klasser används i äldre klass skall dessa också tydligt markeras/kompletteras på matchrapport till respektive match. Varje lag skall infinna sig vid sin spelplan senast 10 min före utsatt matchtid. Varje lag är ansvarigt för sina supporters uppträdande.

 

Plats för ledare och avbytare.

Inom markerat område runt lagbänkarna får endast finnas spelare och ledare namngivna på matchrapporten. Övriga (föräldrar, supporters etc) skall vara tydligt åtskilda från lagbänkarna. Båda lagens bänkar skall finnas på samma sida av planen.

 

Utrustning

Vid alltför stora likheter i dräktfärger skall bortalaget växla dräkt. Vid behov finns västar att låna i sekretariatet.

 

Efter match

Ledare skall omedelbart efter slutsignal i varje match kontakta domaren för att signera domarens matchkort – och på så sätt bekräfta matchens händelser.

 

Walk-over

Lag som uteblir från match utan giltig orsak förlorar matchen med 3 – 0. Lag som uteblir från två matcher utesluts ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock om särskilda skäl föreligger utesluta lag redan efter första wo.

 

Varningar/Utvisningar

Ackumulerade varningar tillämpas ej. Alla utvisningar oavsett anledning (mål- chansutvisning, två gula kort eller grov förseelse) innebär automatisk avstängning i nästkommande match i samma åldersklass. Detta gäller även avvisad ledare. Grov förseelse kan efter tävlingsjuryns beslut ge ytterligare påföljd. Vid grov förseelse i turneringen kan förseelsen även anmälas till lagets hemma- distrikt eller nationsförbund. Det åligger berörd ledare att se till att icke spelberättigad spelare inte heller deltar i match.

 

Matchfunktionärer

Domare och assisterande domare utses av Dalarnas Fotbollförbund i samspel med Dalarnas Domarutskott/Dalarnas Fotbolldomarklubb. I alla klasser är det lagens skyldighet att utse var sin linjeman som endast indikerar när bollen passerar linjen. Domaren avgör vilket lag som bollen skall tillfalla.

 

Avbruten match

Vid händelser med fara för deltagarnas säkerhet (t ex allvarligt åskväder) avgör tävlingsjuryn om/när matcher måste avbrytas. Sådant beslut meddelas via högtalare. I andra exceptionella fall avgör domaren. Så snart omständigheterna (t ex  vädret) tillåter skall match återupptas. Om match inte kan återupptas avgör tävlingsjuryn utfallet. Om finalmatch inte kan påbörjas koras två segrare.

 

Force Majeur

Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilken arrangören ej råder inträffar, såsom exempelvis oväder eller olycka, och arrangemanget p g a detta måste ställas in alternativt avbrytas, kommer inte erlagda anmälnings- eller deltagaravgifter att återbetalas.

 

Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av tre ledamöter. . Tävlingsjuryn behandlar protest-, dispens- och bestraffningsärenden. Tävlingsjuryn sammanträder 2 ggr/dag kl 12.00 och 18.00. Tävlingsjuryn har också rätt att utesluta lag, spelare och domare som ej följer tävlingsbestämmelser eller ordningsföreskrifter. Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.

 

Tävlingsledning

IK Brages styrelse utser tävlingsledningen. Detta kommer att delges föreningarna i god tid före cupstart.

 

Protester

Protester skall lämnas in till tävlingsledningen vid sekretariatet av ledare för det berörda laget senast 30 min efter avslutad match. Avgift för protest är 500kr och återbetalas vid bifall.

 

Fair Play

Dalecarlia cup delar ut Fair Play -utmärkelser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper som utmärker sig i positiv anda. Dalecarlia Cup har antagit ett dokument, ”Tillsammans är vi Dalecarlia Cup” som du kan finna på hemsidan.

Senast ändrat: 2014-11-14   Skrivet av:
häng med DC
DC på Twitter
Dala Demokraten SSAB Dalarnas tidningar Borlänge energi SBB Dalatrafik
www.dalecarliacup.se är Dalecarlia Cups officiella hemsida. All kopiering är förbjuden enligt lag.
Copyright © 2018 IK Brage.