Parkering finns i anslutning till området på Dalecarlia Cup. 


Det kostar xxkr/dag att parkera bilen på denna yta och vi uppmanar samtliga att förbereda sin betalning för en smidig hantering.  


Gratis parkering finns vid Orienten vid Tjärnaängarområdet samt Maserhallen. 


Ställer ni bilen fel är risken att det blir en bot och det vill vi inte, planera ert besök innan det inträffar.


I centrala Borlänge finns det mer än 2000 parkeringsplatser som är tillgängliga för allmänheten.

Gratis parkering finns vid stora parkeringen längs Jussi Björlings väg vid Folkets park. 

I Borlänge finns det en zon där datumparkering gäller. Zonen avgränsas av Dalälven, Grådavägen, Tjärnavägen och Mårdgatan. 

Inom området kan särskilda regler gälla, dessa anges då med vägmärken på aktuell gata. Datumparkeringen gäller alla dagar klockan 00.00-16.00.

En parkeringsanmärkning får du om du parkerar fel på gatumark. Parkeringsanmärkningen ska betalas inom 8 dagar.

Om du vill överklaga din parkeringsanmärkning kontaktar du Polisen. Du ska alltså INTE kontakta Dalecarlia Cup eller Borlänge kommun i ärendet, utan det är polismyndigheten som handlägger överklagningsärenden för parkeringsanmärkningar.

Parkeringsanmärkningen ska betalas i tid även om du ska överklaga.