Information

Datum: 26-30 juni 2024

Anmälningsinformation

Varmt välkomna till Dalecarlia Cup 2024! 

Er anmälan börjar behandlas när anmälningsavgiften är betald. Notera att det finns en begränsning på antal lag i cupen. När en klass/kategori är fulltecknad upprättas en väntelista, de lag som anmält och betalt anmälningsavgiften först har företräde.  Anmälningsavgiften återbetalas om cupen ej genomförs samt om laget i fråga erhåller sitt andra alternativ på spelort och därmed inte vill delta.  

Dalecarlia Cup arrangerar spel för flickor och pojkar i åldersklasserna 7-17 år. I anmälan finns det möjlighet att önska spelort, Borlänge eller Leksand. Se klasser för respektive spelort nedan. 

  • Borlänge: F/P 7-17 år spelar på Sportfältet, Skvalet IP samt Borlänge Energi Arena 27-30 juni.
  • Leksand: F/P 10-12 år spelar på Siljansvallen 28-30 juni. 

Observera att: pojkar och flickor i klasserna 7-9 år samt 13-17 år spelar hela cupen i Borlänge.  Den ort som ni blir placerade på kommer ni att spela hela cupen på. 

Läs mer om respektive spelort här: Borlänge / Leksand.

Deltagarkategorier

Kategori A - Skolboende
Samtliga deltagare och ledare betalar en deltagaravgift där följande ingår: boende i fyra nätter, måltider (frukost, lunch och middag) samt DC-bandet. 

Minimum en, maximalt fyra ledare per lag kan bo på skolan. Vi uppmanar alla deltagare och ledare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar på skolan. 

Incheckning sker vid ankomst på den specifika skolanläggning laget bor. Storleken på sovsalen bygger på att alla har en madrass som är max 80 cm bred. 

Transport ingår inte i priset utan är upp till lagen själva att anordna mellan boendet samt spelplanerna.   

Läs mer om att bo på skola här.

Kategori B - Hotellboende
Bokar hotell via Dalecarlia Cup. Samtliga deltagare och ledare betalar hotellkostnaden, priserna varierar beroende på hotell och rumstyp. I kostnaden ingår DC-band samt frukost. Matkuponger för måltider i skolmatsal kan beställas som tillägg. 

Läs mer om våra DC-hotell här. 

Kategori C - Eget Boende
För lag som bokar boende på egen hand. Samtliga deltagare och ledare betalar en deltagaravgift. I kostnaden ingår DC-bandet. 
Matkuponger för måltider i skolmatsal kan beställas som tillägg.  

Kategori D - Lokala lag
Endast för lokala lag tillhörande Dalarnas Fotbollförbund (DFF). Deltagare betalar en deltagaravgift och i kostnaden ingår DC-bandet. Här hittar ni föreningarna som är anslutna till DFF. 

Kategori E - Stugboende
Endast för lag spelandes i Leksand. Samtliga deltagare och ledare betalar en deltagaravgift där följande ingår: boende i tre nätter, måltider (frukost, lunch och middag) samt DC-bandet. 

Tävlingsform

Dalecarlia Cup är en fotbollsturnering som välkomnar både flickor och pojkar i åldersgrupperna 7 till 17 år. Turneringen är uppdelad i olika klasser baserade på ålder. Ingen nivåindelning i klasserna tillämpas. 

För de yngre deltagarna, åldrarna 7 till 12 år, spelas matcherna i en enkelserie. Här organiseras lagen i grupper om minst 7 lag för att garantera att varje lag får spela ett visst antal matcher, enligt tävlingsbestämmelserna. För dessa yngre klasser tillämpas inget slutspel, och matcherna fördelas över alla turneringsdagar. 

För de äldre deltagarna, åldersklasserna 13 till 17 år, startar turneringen med gruppspel. I detta skede bildas grupper av 4 till 6 lag, där varje lag spelar mot varandra i en enkelserie. Efter gruppspelet går alla lag antingen vidare till slutspel eller till placeringsmatcher. Ingen nivåindelning i klasserna tillämpas.

Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser samt FIFA:s spelregler gäller där inget annat anges. Se tävlingsbestämmelserna här. 

Samtliga spelare måste vara försäkrade.

DC-band

DC-bandet ingår för samtliga deltagare och ledare som betalar deltagaravgifter. DC-bandet ska sitta runt handleden under hela turneringen och är obligatorisk för alla som ska spela, bo och äta under turneringen. 

Försäkring

Ansvarig ledare är skyldig att se till att samtliga deltagare är försäkrade på planen. Varje enskild deltagare är ansvarar för sin personliga försäkring utanför planen. Dalecarlia Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. 

Inställd turnering

Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilka arrangören ej råder inträffar, såsom exempelvis krigsliknande händelse, oväder, översvämning, eldsvåda, avbrott i allmänna kommunikationer eller andra force majeure-händelser, och arrangemanget måste ställas in alternativt avbrytas är Dalecarlia Cup inte återbetalningsansvariga.